MY


 

 

Sylwia Janicka 

Zastępca Kierownika Sekcji Owczarków Brytyjskich ZKwP o/Warszawa

Kwalifikacje: dogoterapeuta, szkoleniowiec w Fasstari Kennel

- ukończone studia podyplomowe "Pies w społeczeństwie. Hodowla i zachowanie" na SGGW w Warszawie

- dyplom w zakresie dogoterapii i szkolenia psów Fundacji Cze-Ne-Ka

Zainteresowania:

- wczesna stymulacja i socjalizacja szczeniąt

- szkolenie psów i przygotowanie ich do wystaw oraz do pracy terapeuty

 

  

         

Hanna Janicka

Kwalifikacje: pedagog, logopeda, neurologopeda, dogoterapeuta.

- dyplom magistra w zakresie pedagogiki ogólnej uzyskany na Wydziale Pedagogiki Akademii

Humanistycznej w Pułtusku

- dyplom w zakresie logopedii ogólnej i neurologopedii uzyskany na Wydziale Filologicznym

Uniwersytetu Wrocławskiego

- dyplom w zakresie dogoterapii i szkolenia psów Fundacji Cze-Ne-Ka i w Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego Perro.

Ukończone kursy:

- roczny kurs metody psychostymulacyjnej Dyna- Linqua M.S.

- roczny kurs pedagogiczny w Centrum Doskonalenia Nauczycieli

- kurs efektywnych technik uczenia się

- kurs Handle I⁰ zrozumieć autyzm w ujęciu Handle

- kurs podstawowy: stymulacja sensomotoryczna dziecka w pierwszym roku życia

- kurs : udział psów w terapii logopedycznej dzieci i dorosłych

- kurs : dogoterapia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

W poradni Sensa:

Prowadzi ; konsultacje , diagnozy , terapie dzieci i dorosłych dotyczących zaburzeń mowy

i komunikacji. Udziela porad , wskazówek w zakresie profilaktyki i interwencji logopedycznej.

W swojej pracy wykorzystuje z powodzeniem nowatorską metodę – terapie logopedyczną

(neurologopedyczną) z udziałem specjalnie przez siebie wyszkolonych psów.

Prowadzi także zajęcia edukacyjne tzw. spotkania z psami.

Zainteresowania zawodowe:

- zaburzenia funkcji poznawczych i wspomaganie rozwoju poprzez stymulacje procesów

lewopółkulowych

- stymulacje mowy u pacjentów z uszkodzeniami mózgu oraz wpływ obecności zwierząt na

zachowania i poprawę funkcjonowania

Prywatnie: Szczęśliwa żona i matka, niepoprawna optymistka, wielbicielka zwierząt