ABOUT BREED / O RASIE

 
 
BORDER COLLIE (FCI 297)border collie old hemp1436
 

Wzorzec FCI nr 297/28.10.2009

KRAJ POCHODZENIA: Wielka Brytania.

DATA OPUBLIKOWANIA OBECNEJ WERSJI WZORCA: 24.06.1987

UŻYTKOWOŚĆ: Pies owczarski.

KLASYFIKACJA FCI: Grupa I Psy pasterskie i zaganiające.

Sekcja 1 Psy pasterskie. Obowiązują próby pracy.

 

WRAŻENIE OGÓLNE:

Harmonijny, o eleganckich liniach, łączy klasę, wdzięk i budowę dostatecznie mocną, aby zapewniała odpowiednią wytrzymałość. Niepożądana budowa ciężka lub subtelna i wiotka.

 

WAŻNE PROPORCJE:

Kufa i mózgoczaszka mniej więcej jednakowej długości.

 

ZACHOWANIE/TEMPERAMENT:

Wytrzymały, zdolny do ciężkiej pracy pies owczarski, bardzo łatwy do układania. Bystry, ożywiony, szybko reagujący, inteligentny. Nie może być nerwowy ani agresywny.

 

GŁOWA :

MÓZGOCZASZKA:

Czaszka: Dość szeroka, guz potyliczny niewidoczny. Stop: Bardzo wyraźny.

TRZEWIOCZASZKA:

Nos: Czarny, z wyjątkiem psów czekoladowych i czerwonych, u których jest czekoladowy, i błękitnych, u których jest łupkowoszary. Nozdrza szerokie. Uzębienie: Szczęki i zęby mocne, komplet siekaczy styka się w zgryzie nożycowym. Policzki: Ani okrągłe, ani wyraźne. Oczy: Szeroko rozstawione, owalne, średniej wielkości, brązowe, tylko u psów marmurkowych oczy mogą być całkowicie lub częściowo niebieskie. Wyraz łagodny, bystry i inteligentny. Uszy: Średniej wielkości i twardości, szeroko osadzone, stojące lub częściowo załamane, ruchliwe.

 

SZYJA:

Odpowiednio długa, mocna, dobrze umięśniona, lekko łukowato wygięta, grubsza u nasady.

 

TUŁÓW:

O atletycznym wyglądzie, nieco dłuższy od wysokości w kłębie. Lędźwie: Umięśnione, głębokie, słabizna nie podkasana. Klatka piersiowa: Głęboka, raczej szeroka, żebra dobrze wysklepione.

OGON: Dość długi, ostatnim kręgiem sięga przynajmniej stawu skokowego, nisko osadzony, bogato owłosiony, z końcem zakręconym do góry, stanowi ładne wykończenie sylwetki. Przy pobudzeniu może być wzniesiony, ale nigdy zakręcony nad grzbietem.

 

KOŃCZYNY:

KOŃCZYNY PRZEDNIE:

Oglądane z przodu równolegle. Kościec mocny, ale nie ciężki. Łopatka: Skośnie ustawiona. Łokcie: Przylegające. Śródręcze: Przy oglądaniu z boku śródręcze lekko nachylone. Łapy: Owalne, opuszki grube, mocne i sprężyste, palce zwarte i wysklepione. Pazury krótkie i mocne.

KOŃCZYNY TYLNE:

Dobrze umięśnione, zad łagodnie opada do nasady ogona. Uda: Długie, szerokie i mocno umięśnione. Stawy kolanowe: Mocno kątowane. Stawy skokowe: Dobrze kątowane i nisko umiejscowione. Śródstopia: Prostopadle do podłoża i równoległe wobec siebie, gdy patrzeć na nie z tyłu. Łapy: Owalne, opuszki grube, mocne i sprężyste, palce zwarte i wysklepione. Pazury krótkie i mocne.

CHODY:

Ruch swobodny, płynny i niezmordowany, łapy podnoszone jak najniżej. Każdy krok ma świadczyć o zdolności do szybkiego ruchu.

 

SZATA SIERŚĆ:

Dwie odmiany: średnio długa i krótka. W każdym przypadku włos okrywowy gęsty, średniej twardości, podszerstek miękki i gęsty, dający ochronę przed niepogodą. Sierść średnio długa tworzy grzywę, portki i pióro na ogonie. Na głowie, uszach, przednich nogach (poza piórami) i tylnych poniżej stawu skokowego sierść krótka i gładka. MAŚĆ: Dopuszczalne rozmaite umaszczenia, ale biel nie może przeważać.

 

WIELKOŚĆ:

Idealny wzrost to 53 cm dla psa, dla suki nieco mniej.

 

WADY:

Wszelkie odchylenia od podanego wzorca powinny być uznawane za wady i oceniane w zależności od stopnia nasilenia i wpływu na zdrowie i dobrostan psa oraz zdolność wykonywania tradycyjnej pracy.

 

WADY DYSKWALIFIKUJĄCE:  

Agresja lub wyraźna lękliwość.

Każdy pies, wykazujący wady budowy lub zaburzenia charakteru, powinien być zdyskwalifikowany.

N.B. Samce powinny mieć dwa normalnie rozwinięte jądra, w pełni wyczuwalne w mosznie.

 


 

Border Collie

 

28.10.2009 /EN

FCI-Standard N° 297

ORIGIN : Great-Britain.

DATE OF PUBLICATION OF THE OFFICAL VALID STANDARD : 24.06.1987.

UTILIZATION : Sheepdog.

FCI-CLASSIFICATION : Group 1 Sheepdogs and Cattle Dogs (except Swiss Cattle Dogs).

Section 1 Sheepdogs. With working trial.

 

GENERAL APPEARANCE:

Well proportioned, smooth outline showing quality, gracefulness and perfect balance, combined with sufficient substance to give impression of endurance. Any tendency to coarseness or weediness undesirable.

 

IMPORTANT PROPORTIONS :

Skull and foreface approximately equal in length. Body slightly longer than height at shoulder.

 

BEHAVIOUR/ TEMPERAMENT :

Tenacious, hard-working, of great tractability. Keen, alert, responsive and intelligent. Neither nervous nor aggressive.

 

HEAD

CRANIAL REGION :

Skull : Fairly broad, occiput not pronounced. Stop : Very distinct.

 

FACIAL REGION :

Nose : Black, except in brown or chocolate colour when it may be brown. In blues nose should be slate colour. Nostrils well developed.

Muzzle : Tapering to nose, moderately short and strong.

Jaws/teeth : Teeth and jaws strong with a perfect, regular and complete scissor bite, i.e. upper teeth closely overlapping lower teeth and set square to the jaws.

Cheeks : Not full or rounded.

Eyes : Set wide apart, oval shaped, of moderate size, brown in colour except in merles where one or both or part of one or both may be blue. Expression mild, keen, alert and intelligent. Ears : Medium size and texture, set well apart. Carried erect or semierect and sensitive in use.

 

NECK :

Of good length, strong and muscular, slightly arched and broadening to shoulders.

 

 

BODY :

Athletic in appearance. Slightly longer than height at withers. Loins : Deep and muscular but not tucked up. Chest : Deep and rather broad, ribs well sprung.

 

 

TAIL :

Moderately long, the bone reaching at least to hock, set on low, well furnished and with an upward swirl towards the end, completing graceful contour and balance of dog. Tail may be raised in excitement, never carried over back.

 

LIMBS

FOREQUARTERS : Front legs parallel when viewed from front. Bone strong but not heavy. Shoulder : Well laid back.

Elbow : Close to body.

Metacarpus (Pastern) : Slightly sloping when viewed from side.

Forefeet : Oval, pads deep, strong and sound, toes arched and close together. Nails short and strong. 

HINDQUARTERS : Broad, muscular, in profile sloping gracefully to set on of tail.

Thigh : Long, deep and muscular.

Stifle : Well turned.

Hock joint: Strong, well let down.

Metatarsus (Rear pastern) : From hock to ground, hindlegs well boned and parallel when viewed from rear.

Hind feet : Oval, pads deep, strong and sound, toes arched and close together. Nails short and strong.

 

GAIT/MOVEMENT : Free, smooth and tireless, with minimum lift of feet, conveying impression of ability to move with great stealth and speed.

 

COAT

HAIR : Two varieties : Moderately long or Smooth. In both, topcoat dense and medium textured, undercoat soft and dense giving good weather resistance. In the moderately long-coated variety, abundant coat forms mane, breeching and brush. On face, ears, forelegs (except for feather), hindlegs from hock to ground, hair should be short and smooth.

COLOUR : Variety of colours permissible. White should never predominate.

 

SIZE AND WEIGHT :

Ideal height at withers : Males : 53 cm (21 ins), Females : slightly less.

 

FAULTS :

Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness, with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog and on its ability to perform its traditional work. 

 

DISQUALIFYING FAULTS :

• Aggressive or overly shy.

• Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.

 

N.B:

• Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.

• Only functionally and clinically healthy dogs, with breed typical conformation, should be used for breeding.